Děvčátka i chlapci prošli cestou, na které museli splněním úkolů prokázat svoji připravenost na vstup do školy.

U kravičky pomáhali hledat cestu labyrintem, u mravence hledali pohádkové postavy, u myšky poznávali tvary a barvy, u medvěda další zvířata a u ježka počítali. Na všech stanovištích dostali budoucí školáci za odměnu razítko do průvodního listu.

Po splnění všech nástrah došli společně s rodiči do první třídy. Zatímco rodiče vyplňovali potřebné dokumenty, paní učitelka si s dětmi povídala a kreslila.

Za svoji píli a odvahu byly všechny děti odměněny drobnými dárky a barevnými klauny, které pro ně vyrobily děti ze školní družiny.
K zápisu v Osově se dostavilo celkem šestnáct dětí, z toho v září nastoupí patnáct prvňáčků.

Poděkování patří i žákům z páté třídy, kteří při zápisu pomáhali.

Soňa Kocmanová