Nápady s odpady

Naši školáci se již delší dobu věnují i ekologické výchově a pravidelně třídí odpad. Ve škole pracují takzvané ekoslužby, které dbají na správné třídění odpadu.

Páťáci se zapojili do ekologické soutěže

Využili jsme možnost zúčastnit se akce Muzea českého krasu v Berouně, které nabízelo pracovní dílny s náměty na výrobu výrobků s využitím odpadu. Třeťáci společně s páťáky si tak mohli ověřit své znalosti a vyzkoušet si tvořivost. Společnými silami jsme vyrobili praso-peso-koně, hráli si s barvou a prohlédli si výstavu výrobků z odpadů.


Školní kolo recitační soutěže

Březen je považován za měsíc knihy. Kluci a holky z osovské školy si pravidelně si ve třídách o knihách povídají, navštěvují knihovnu a společně si čtou z knížek.
Tentokrát jsme vybrali knihy s básničkami. Každoročně totiž pořádáme recitační soutěž. V každé třídě probíhají třídní kola, ze kterých postoupí malí recitátoři do kola školního. Bylo tomu tak i letos. Ve školním kole vystoupilo devatenáct soutěžících ve dvou kategoriích. V 1. kategorii zvítězila Kristýnka Hůlová( 23 bodů) a Markétka Koubíková( 19 bodů). Ve 2. kategorii Matěj Rejsek ( 23 bodů) a Zuzka Kutmanová ( 15 bodů)
Vítězové budou reprezentovat naši školu v okresním kole 10. března v Lochovicích.