„Zaujali nás nejen varhany, ale celá architektura chrámu,“ uvedli manželé Bohuslava a Stanislav Neubauerovi z Králova Dvora. Jak dále dodali, volný čas tráví tím, že navštěvují památky regionu.

Jednolodní barokní chrám sv. Jana Křtitele stojí naproti zámku, na okraji obce Osov. Byl postavený mezi lety 1734 – 1738 a je dílem vynikajících italských stavitelů. Při páteční Noci kostelů se výkladu historie i současnosti osovské památky ujali profesor Univerzity Karlovy Václav Frajer a místní kronikářka Marie Plecitá. Průvodci přiblížili historii a podali odborný výklad k venkovní i vnitřní výzdobě kostela.

„Zdejší kostel patří k vrcholným stavbám venkovského baroka. Postavit ho nechal Jan Adolf Kaunitz, majitel osovského panství. Řezbářské a sochařské práce pocházejí z dílny vyhlášeného českého sochaře a řezbáře Františka Ignáce Weisse,“ přiblížila historii chrámu, který patří do souboru památek berounského okresu a představuje po Karlštejnu nejvýznamnější a nejcennější dílo své doby, Marie Plecitá. Návštěvníci mohli vstoupit do sakristii a kaple, prohlédli si varhany, vzácná roucha i pamětní knihy.

Přibližně před dvaceti lety byla zahájená celková renovace osovského kostela. „Nejprve bylo třeba opravit silně poškozenou střechu. Následovala výměna oken a nyní probíhá oprava venkovního pláště. Z důvodů vysokých nákladů je možné upravit vždy jen část omítky. Zbývá opravit ještě průčelí kostela,“ sdělil Václav Frajer s tím, že dílčí opravy přinášejí zvyšování nákladů. Například na stavbu lešení. Opravy jsou hrazené z dotačních titulů i veřejných sbírek lidí.