Veřejné setkání zastupitelstva Osova přineslo občanům obce informaci o plánovaném prodeji budovy, ve které se nachází prodejna potravin. Lidé z obce se obávají, že za nákupy budou muset vyjíždět do vzdálenějších obcí, nebo do obchodních center.


„Pro nás je příjemné nakupovat přímo v obci. Kdyby byl obchod uzavřen, manžel by musel nakupovat ve vzdálených obchodních centrech a ze zaměstnání by domů přijížděl nejméně o hodinu déle,“ uvedla Alena Packová, která je na mateřské dovolené.
Za nákupy dojíždí do Osova i přespolní. „Do naší prodejny chodí nakupovat hodně lidí. Její uzavření by určitě těžce nesli zejména starší lidé,“ uvedla prodavačka osovské prodejny s tím, že do obchodu dojíždí i lidé z okolních vesnic. „Nakupující už o prodeji budovy zaslechli a nejsou spokojeni,“ dodala prodávající.


„To by bylo špatné, kdyby byla prodejna v Osově zrušena. Bydlím ve vedlejší obci, ale kvůli dobrým cenám denně dojíždím na nákupy do Osova,“ prozradila důchodkyně Věra Ksandrová z Podbrd. „My bychom museli dojíždět do Hostomic. Mimo Osov nakupujeme například při návštěvě lékaře. Do obchodních center bychom museli zajíždět častěji, nebo zboží uskladnit doma v mrazáku,“ sdělila obyvatelka Osova Milada Ježdíková.


Majitelem objektu je společnost SOREX. Ta učinila nabídku na odkoupení budovy osovskému obecnímu úřadu. „Obci nabízíme objekt na 1,5 milionu korun i přes to, že nabídky, které jsme již obdržely, byly daleko vyšší. Dáváme přednost obci. Jakékoliv další náměty na využití budovy jsou vítány i od občanů,“ objasnil Josef Rejsek, zástupce společnosti SOREX.


Prioritou obce je však údržba budovy místní základní a mateřské školy. „Obec nevlastní tolik finančních prostředků, aby mohla prodejnu odkoupit. V letošním roce je prvořadá oprava střechy budovy základní školy,“ potvrdil starosta Osova Zdeněk Veverka. „Situaci se pokoušíme řešit i se zástupci. Ti nám však sdělili, že budova je příliš veliká,“ doplnil Zdeněk Veverka. Jak dále uvedl, obecní úřad bude v jednání se zástupci Jednoty SD v Hořovicích pokračovat. „Rádi bychom prodejnu potravin v obci zachovali. Pokusíme se na odkoupení budovy získat příspěvek z dotačních fondů, to se však uskuteční až v příštím roce,“ upřesnil starosta obce.


Hořovická Jednota nemá však o odkoupení budovy zájem. „O tom, že bychom objekt odkoupili, neuvažujeme. Budova je zdevastovaná a prodejna je umístěna pouze v jedné třetině budovy,“ uvedla předsedkyně hořovického družstva Jednoty Lada Vlčková a dodala, že objekt družstvo před lety prodalo a v současné době je Jednota SD v Hořovicích v jeho prostorách v bezplatném nájmu. Podle jejích slov potrvá uvedený stav ještě jeden rok.