Jak popsali představitelé města, zařízení má maximální kapacitu 25 míst, v provozní době od osmi a 17 se zde vystřídá každý den až 40 lidí. Ti mají v novém centru vedle denní místnosti také sociální zázemí a sprchy. „Maximální doba pobytu jsou čtyři hodiny. Součástí je i kuchyňka pro přípravu teplých nápojů, polévky a jednoduchých jídel a malá prádelna,“ uvedlo vedení města.

Centrum provozuje Charita Beroun. Že poptávka po této službě v Berouně existuje, dokládá jednoduchá statistika. Charita Beroun se stará v současné době zhruba o 300 lidí, kteří nemají střechu nad hlavou. Místo, které budou moci využít například pro osobní hygienu, tak rozhodně využijí.

Ředitel charity Petr Horák hodnotí nové centrum pozitivně. „Nové prostory jsou prakticky uspořádané, takže i pro nás jako provozovatele je to změna k lepšímu,“ zhodnotil nový stav věcí.

Podle jeho slov ale přínos denního centra přesahuje „pouhé“ poskytování služeb lidem bez domova. Působí totiž preventivně i zdravotnicky, pracovníci se tak starají o to, aby se neobjevovaly ve městě různé nemoci. „Součástí naší práce je zejména péče o hygienu, aby se ve městě nešířily nemoci jako je např. žloutenka nebo svrab. Byl bych rád, aby obyvatelé na tuto službu takto nahlíželi,“ uvedl Petr Horák.

Ten poděkoval městu za výraznou pomoc při řešení této problematiky ohledně centra pro osoby bez přístřeší. „Je to pro nás vítaná pomoc. Jen z dotace kraje bychom to nezvládli,“ dodal.

Centrum pro osoby bez přístřeší ještě donedávna sídlilo v prostorách komunitního centra v Bezručově ulici. Tato budova dostane ale zcela nové využití.

V těchto dnech se tam dokončuje výstavba dvou nových tříd pro mateřskou školku, celkem se tak bude jednat o navýšení kapacity pro 44 dní. Po kolaudaci objektu bude následovat instalace nábytku. „Se zahájením provozu v nových třídách počítáme ve druhé polovině září,“ upřesnil místostarosta Michal Mišina.