Soud musel projednat zpochybnění volby jednoho kandidáta v této obci. I v tomto případě, stejně jako v Hořovicích, byl návrh zamítnutý. Skupina několika obyvatel Otmíče ve stížnosti namítala, že jeden z kandidátů uvedl na kandidátní listině nepravdivé údaje. Podle nich neuvedl svou politickou příslušnost a prezentoval se jako nezávislý kandidát. „Tím uvedl voliče v obci v omyl a měl by proto být vyškrtnut z pozice náhradníka do zastupitelstva obce,“ konstatovali ve stížnosti obyvatelé Otmíče, podle jejichž mínění je uvedený kandidát členem KSČM.

Krajský soud v Praze návrh na neplatnost volby kandidáta v obci Otmíče zamítl. Dospěl k závěru, že v rámci řízení o neplatnosti voleb, respektive volby kandidátů nelze brojit proti vadám v registraci přihlášky kandidátní listiny. „Volič do procesu voleb vstupuje až v okamžiku hlasování a je jen na jeho svobodné úvaze, zda kandidáty konkrétní volební strany zvolí či nikoliv. Nelze se domnívat, že by v obci, kde je v seznamech zapsáno pouze 133 voličů, neměli voliči povědomost o skutečné politické příslušnosti jednotlivých kandidátů a že by její případné neuvedení na kandidátní listině mělo vliv na jejich volbu,“ sdělila tisková mluvčí Krajského soudu v Praze Zuzana Steinerová.

„O příslušnosti k politické straně se zmínili navrhovatelé v samotném návrhu na neplatnost volby kandidáta. Navíc z vyjádření zástupců obce plyne, že nejen navrhovatelé, ale i ostatní obyvatelé obce kritizovali údajné neuvedení pravé politické příslušnosti kandidáta na kandidátní listině,“ doplnila Steinerová a dodala, že soud proto pravou politickou příslušnost zpochybněného kandidáta nezjišťoval.

Zástupci obce rozhodnutí soudu respektují. Přesto si myslí, že jednání kandidáta, který neuvedl svou politickou příslušnost, nebylo čestné. „Na kandidátní listině byl zřejmě uvedený nepravdivý údaj. Když je někdo členem jakékoliv organizace, tak by se za to neměl stydět a měl by to přiznat,“ uzavřela starostka obce Otmíče Renata Jelínková.