„V tomto směru spolupracujeme s obcemi, které občany informují o tom, že si mohou vodu do bazénu nechat dovézt cisternou. A neplýtvat na to pitnou vodu z vodovodního řadu,“ uvedl ředitel Vodovodů a kanalizací Beroun Jiří Paul.

Po zkušenostech z uplynulých let musí s nedostatkem pitné vody v berounském regionu počítat majitelé studní i celé obce, které jsou závislé na místních zdrojích.

Někde kvůli obavám z nedostatku pitné vody v budoucnu budují hloubkové vrty a v Otročiněvsi a Novém Jáchymově se chtějí v budoucnu připojit na zdroje ze Želivky.

V obou obcích se musely v několika uplynulých letech potýkat s velkým nedostatkem pitné vody a lidé byli odkázáni na cisterny. Letos k takovému extrému zatím nedošlo. „Je sice sucho, ale voda nám letos stále teče. Zatím to nevypadá, že bychom dopadli tak kriticky jako tomu bylo v loňském roce. Možná je to i tím, že se jáchymovské rybníky pravidelně upouštějí,“ uvedl starosta Otročiněvsi Josef Šinkner s tím, že i přesto ale s představiteli Nového Jáchymova od loňského roku jednají o přivedení vody z centrálních zdrojů Želivky. „V současné době se už zpracovává studie. Ta by měla být hotová do konce letošního září. Podle ní se rozhodneme, odkud bychom přivaděč pitné vody do obce přivedly. Jestli ze Svaté přes Hudlice či z Trubské. V případě, že se tuto investiční akci rozhodneme zrealizovat, budeme na ni žádat o dotaci. Zatím cenu neznáme,“ vysvětlil starosta Otročiněvsi.

V Hořovicích vodoprávní úřad Městského úřadu Hořovice vyhlásil už v měsíci květnu zákaz odběru vody z povrchových vod pro potřeby zalévání zahrad, hřišť, napouštění bazénů atd. I když byl tento zákaz několikráte zveřejněn v médiích, někteří lidé zákaz nedodržují. „V Hořovicích bylo zjištěno několik odběrů vody z Červeného potoka, kdy k některým domům byla natažena desítky metrů dlouhá hadice přes komunikaci s ponorným čerpadlem. Jelikož tato zařízení byla umístěna přímo v centru města u hlavní komunikace, nahlásili tento odběr všímaví občané. Obdobné situace jsou i v okolních obcích našeho správního území. Někde lidé odebírají vodu i tak, že přes rybník je položena dlouhá lať, z této je zavěšeno čerpadlo a co více, na této úzké lati je umístěna cívka s několika zásuvkami, zde tedy hrozí ještě pád cívky do vody a riziko úrazu elektrickým proudem občanů pohybujících se kolem vody,“ uvádí za úřad vedoucí odboru David Grunt.
.
Tam kde byly nelegální odběry zjištěny, byli nejdříve dotyční upozorněni pracovníky města na zákaz a nutnost okamžitě zařízení odstranit. Protože ale někteří občané neuposlechli, udělil hořovický vodoprávní úřad kvůli tomu už několik vysokých pokut.

„Voda v tocích je veřejným zájmem a nelze jej podřídit zájmům soukromým jako je dobře zalitá zahrádka. Zákaz odběru vody je vyhlášen již čtvrtým rokem po sobě a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla zlepšit. Z důvodu špatného hospodaření s vodou a stále ze zvyšujícímu počtu zpevněných ploch je zřejmé, že doba, po kterou bude zákaz odběru vody platit se bude stále prodlužovat,“ upozornil David Grunt.

Průměrná spotřeba vody v Česku se nyní pohybuje kolem 160 litrů vody denně na obyvatele a stagnuje. V minulosti si však člověk musel vystačit s mnohem menším množstvím: Například v dobách Marie Terezie byla spotřeba přibližně 20 litrů vody na den. Naopak v 60. letech 20. století zejména kvůli těžkému průmyslu vycházela průměrná denní spotřeba na 300 litrů na osobu.