„V přírodě rozdělávat ohně určitě možné není, protože v současné chvíli Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu zvýšeného rizika požárů. Od té chvíle Středočeský kraj uplatňuje své nařízení, které jasně stanovuje podmínky, za kterých a kde se smí pálit. To znamená, že je to například minimálně padesát metrů od lesa, nesmí to být na souvislém travnatém porostu nebo na porostu, který umožňuje šíření plamenů,“ vysvětlila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Díky vydanému nařízení tedy není aktuálně možné jakékoliv pálení – včetně pálení čarodějnic – hasičům nahlásit. V souvislosti s tím je záhodno poukázat na lesní požáry, které postihly střední Čechy v tomto i minulém týdnu. „I malá jiskřička, která odlétne je schopná se rozrůst na požár třeba padesát na sto metrů. A když takto shoří v každé části kraje kousek lesa, tak za chvíli bude z kraje jedno velké spáleniště,“ vyjádřila své obavy Fliegerová.

Řešením je déšť. A ten by opravdu mohl nastat. Alespoň Český hydrometeorologický ústav s ním počítá. Proto vydaná výstraha platí do soboty 27. dubna. Lze ale předpokládat, že pokud by vydatnější déšť nenastal, byla by výstraha znovu obnovena. Je přitom nutné poznamenat, že déšť by měl být opravdu vydatnější, jelikož půdní porost je značně vyprahlý.