Beroun/ Město Beroun přišlo s pátým programem regenerace městské památkové zóny, který se týká například opravy hradebního opevnění, pomníků a povodní zasažené části historické radnice, ale také protipovodňové ochrany centra města či rekonstrukce městských ulic. Tyto investiční akce chce město realizovat do roku 2011.
„Výsledkem patnáctileté aktivní účasti města v naplňování programu regenerace městské památkové zóny je žijící historické centrum města, kde se při různých příležitostech scházejí lidé ze všech koutů České republiky. Nyní se chceme zaměřit na další napojení městské památkové zóny na okolní město. Budeme také dále spolupracovat s majiteli historicky cenných objektů, které nejsou v našem majetku,“ řekl místostarosta Berouna Tomáš Havel.
Oprava městského hradebního opevnění z přelomu 13. a 14. století se bude týkat částí zrekonstruovaných již před rokem 2000. Zde totiž dochází k vypadávání kamenů, které způsobuje vandalismus a povětrnostní podmínky. Opravě se však nevyhne ani severní část hradeb, která však není v majetku města a je součástí soukromých objektů.
Město dále počítá s opravou historické budovy radnice z roku 1903. „Konkrétně se jedná o část zasaženou povodní v roce 2002, neboť zdivo stále vykazuje poměrně vysokou vlhkost. Budou však probíhat i další opravy, a to především u východní fasády. V historické budově necháme opravit sociální zařízení a nově bude vybudována kanalizační přípojka staré radnice,“ uvedla městská architektka Dana Vilhelmová.
Restaurován bude také kamenný morový sloup, který byl na Seydlově náměstí vztyčen v době moru v roce 1680, kdy vymřela na tuto nemoc téměř polovina obyvatel města. Kvůli řádění vandalů je nutná rovněž oprava Pomníku Padlým v 1. světové válce, který v roce 1924 vytvořil sochař Karel Opatrný. Město plánuje také otevření pasáže Na Nové, v níž sídlí městské informační centrum. Rozšíří se tak prostor pro prezentaci Berouna ať už formou informačních panelů nebo prosklených vitrín.
Jednou z priorit vedení města je ochránit historické jádro proti dalším povodním. „Nejdůležitějším opatřením je vybudování ochranných betonových zdí a sypaných valů doplněných mobilním hrazením, aby nedošlo k zatopení centra po vzedmutí hladiny Berounky a Litavky,“ vysvětlil Tomáš Havel.
Město nezapomíná ani na rekonstrukci ulic v centru Berouna. Po dostavbě proluk v Havlíčkově ulici se připravuje rekonstrukce dolní části Hradební ulice podél jižních hradeb, která je navržena jako sjízdný chodník. Rekonstrukci se nevyhne ani ulice Dolnohradební, jejíž povrch bude z kamenné dlažby. Té se dočká i ulice Kolářská, která je dosud nezpevněná.
Ve spolupráci s římskokatolickou církví by město chtělo obnovit Zábranský park, který by sloužil především obyvatelům centra města a sídliště Litava.
Součástí programu regenerace městské památkové zóny jsou také příspěvky jiným investorům na opravy objektů. Rada města proto na svém zasedání schválila rozdělení dotací od ministerstva kultury včetně finanční spoluúčasti města na opravu střechy domu U Tří korun na Husově náměstí a hradebního opevnění u dvou domů v Zámečnické uličce. Jedná se o částku ve výši 221 tisíc korun.