Stavba veřejných toalet v Hořovicích dostává další šanci. Rekonstrukce památkově chráněné budovy malých rozměrů přinesla Hořovickým v minulých letech velké komplikace.

Tou poslední bylo ukončení spolupráce s původním dodavatelem stavby. Nyní přebírá stavbu nový dodavatel, který se s Hořovickými dohodl na tom, že veřejné toalety budou otevřené do konce letošního léta. Termínů na dokončení bylo však již tolik, že někteří obyvatelé Hořovic označují veřejné toalety jako stavbu století.

Hořovické unikum
Naopak restaurátorka Karine Artouni se divá na památku z jiného pohledu a označila ji jako unikum. Už v minulém roce ji překvapilo, že celá takzvaná roubenka byla bohatě vymalovaná. Mimo dekorativní malby byla nalezena i malba figurální. „Podle scén jde o výjevy ze života sv.Františka z Assisi. Potvrdil mi to zástupce památkové péče," konstatovala restaurátorka Karine Artouni.

Karine Artouni se podílela na obnově maleb a měla na starosti i další restaurátorské práce. Nebude chybět ani při dokončení stavby. „Osazování stěn proběhne pod dohledem mým nebo mých kolegů. Záklopové desky budeme osazovat pouze my," upřesnila restaurátorka. Podle ní je hořovická památka unikum a je těžké ji porovnávat s ostatními. Je sama o sobě významná.

Řád františkánů
Budova bývalých veřejných toalet byla až do roku 2008 v majetku bývalého řádu františkánů. Hořovičtí ji odkoupili a pustili se do rekonstrukce. Samotnou přípravu ztěžovaly podmínky památkářů, nakonec se další komplikace přidaly přímo při rekonstrukci. Kvůli poškozeným trámům musel být celý objekt nakonec rozebrán.

Nový rozjezd
Po několikaměsíční přestávce se stavba veřejných toalet opět rozjíždí. Hořovičtí se v minulých dnech sešli se zástupci společnosti Chládek a Tintěra. Schůzka měla určit termíny a koordinaci s restaurátorkou a dalšími pracemi.

„Společnost Chládek a Tintěra jsme upozornili na to, že se tato malá stavba nemůže brát jako průmyslová. Záleží na každém detailu a kvalifikovaném přístupu. Hlavně s ohledem na to, že stavební dělníci budou pracovat s památkou," sdělil starosta města Ondřej Vaculík.