V 9.30 hodin začne mše svatá v kostele sv. Václava v Loděnici, odpoledne v 15 hodin se uskuteční v kostele sv. Tomáše v Hudlicích. Dále v 16.30 hodin to bude v kostele sv. Liboria ve Stradonicích.

V 17 hodin se odehraje v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře mše za předčasně narozené děti  V 18 hodin začne mše svatá v kostele sv. Bartoloměje ve Vráži; ve stejnou dobu bude bohoslužba slova v kostele Narození Panny Marie v Hýskově.

Pomodlit se za zemřelé na berounském hřbitově k Seydlovu kříži budou moci přijít lidé v 15 hodin.

Podle faráře Římskokatolické farnosti Beroun se dá očekávat, že si u příležitosti památky zesnulých najde na mši cestu více lidí, než tomu bývá obvykle. „Takzvané dušičky jsou široce v povědomí, lidé je dobře znají,“ řekl Petr Bouška.

Policisté v době dušiček upozorňují na možné zloděje v okolí hřbitovů. Ti se potom často zaměřují na automobily truchlících; když na sedadlech zůstanou tašky, nenechavci se do nich často chtějí podívat. Proto se tak vyplatí mít neustále svoje věci pod kontrolou i v samotném areálu hřbitova.