Rekultivace staré Panské zahrady za několik milionů korun se blíží ke konci. Občané Hořovic tak již brzy získají zelené místo, které využijí nejenom k relaxaci a odpočinku. Díky parku se totiž mohou vyhnout těžkou dopravou přetížené Pražské ulici.

„Práce na obnově Panské zahrady se pomalu blíží ke konci,“ říká starosta Hořovic Luboš Čížek, podle kterého by měla být její obnova dokončena do několika týdnů. Mimo klidové zóny, na kterou by mohla v budoucnu navazovat i zprůchodněná zámecká zahrada, tu bude na lidi čekat třeba posezení v nové kavárně. „Pronajali jsme starý zahradnický domeček, který bude přestavěn na kavárnu či cukrárnu. Nájemce zařízení se navíc městu zavázal k provozování veřejných toalet. To bylo jednou z našich podmínek. Součástí dohody je také pravidelné zamykání zahrady,“ konstatuje starosta, podle kterého se tak z bezpečnostního hlediska předejde možným potížím nebo výtržnostem.

Do Panské zahrady budou moci návštěvníci vstupovat ze dvou stran. Nyní se pracuje na vystavění náspu, kterým se otevře zahrada také od zámku. „Zámecká zahrada tak bude propojená s Panskou. Nyní se buduje násep, který je z hlediska bezbariérovosti vhodnější než schody,“ vysvětluje starosta. Z Panské zahrady tedy přímo před zámek povedou dvě cesty, které vyústí u Sochy obětovaného. Zelený koridor by měl být v budoucnu ještě propojen s otevřením zrekonstruované Sluneční brány na konci zámeckého parku.

K úpravě bývalého zahradnictví a také části pozemku patřícímu vojenským lesům se zavázala společnost Lidl, která kvůli výstavbě obchodního domu vykácela na Valdeku třicet lip. Výše investic do zeleně města vyšla na čtyři miliony korun. Nový obchod bude v Hořovicích otevřen v průběhu několika týdnů.