Zastupitelé Hýskova mají do budoucna rozsáhlé plány, které napomohou rozvoji a modernizaci obce. Nyní se připravují na rozjezd výstavby kanalizace a v dohledné době se chystají například zmodernizovat i místní náves. Ta patří mezi hlavní centra společenského života v obci.

Uprostřed návsi vznikne park

„Stavební povolení jsme na tuto investiční akci už dostali. Nyní je nejdůležitější na ni získat peníze. Projekt, který na rekonstrukci návsi máme vypracovaný, počítá s výsadbou zeleně a také s vybudováním parku. Ten by měl být uprostřed návsi,“ informovala starostka Hýskova Ivana Týlová.

Kromě hlavního centra obce se chystají hýskovští zastupitelé upravit také malou náves a horní část strže zvanou Sýkorák. „Okolí horní části strže je velmi pěkné a zajímavé. Vyvěrá tam pramen a je tam dokonce i studánka. Ideální prostředí pro vybudování letního parketu,“ poznamenala Ivana Týlová.
Plány, kterých mají zastupitelé v Hýskově spoustu, brzdí nedostatek finančních prostředků.

Získat podporu státu není lehké

„Naše obec letos hospodaří s rozpočtem ve výši dvanácti milionů korun. Protože návrhů na rozvoj a zlepšení prostředí Hýskova máme hodně, bez dotací se neobejdeme. Jen z rozpočtu bychom je financovat nemohli. Na úpravu veřejných prostranství v obci jsme požádali o státní dotaci prostřednictvím mikroregionu Hudlicko,“ upozornila Ivana Týlová.

Aby ale mohla obec nějakou dotaci získat, musí být projekčně připravená. „Bez dobrého projektu nám nikdo dotaci nedá. Už několikrát jsem se přesvědčila, že máme daleko větší šanci na získání dotace, když už máme na akci stavební povolení a udělané výběrové řízení,“ uvedla starostka.

Úspěšný rozvoj obce láká do Hýskova nové obyvatele. „V současné době má naše obec zhruba 1400 obyvatel. Kdyby se měly v obci zastavět všechny parcely, které tu jsou, vyroste zde asi sto nových rodinných domů. To je přírůstek zhruba čtyři sta obyvatel,“ pvysvětlila Ivana Týlová.