„Prostor v blízkosti vlakového i autobusového nádraží a zároveň centra města se pro tento náš projekt jeví jako ideální, ale jeho realizace není úplně jednoduchá," vysvětluje místostarosta Berouna Michal Mišina.

Obyvatelé Berouna záměr města hodnotí pozitivně. „Bude sice od centra dost vzdálené, ale to je parkoviště u kasáren svým způsobem také. Mně ta menší procházka vadit nebude. Zřejmě se s tímto parkovištěm počítá hlavně pro lidi, kteří dojíždějí do Prahy do práce. Ti, co nechávají auta v Berouně a pak pokračují autobusem nebo vlakem dál. Těm asi přijde vhod," poznamenala Ivana Krejzníková.

Městské pozemky, původně určené na parkoviště, leží ve vzdálenější části lokality od spojnice Nádraží Centrum a zároveň v aktivní záplavové zóně, která byla vyhlášena v loňském roce. Z tohoto důvodu už představitelé města rozjeli jednání s majitelem sousedních pozemků o jejich směně.

„Směna nejbližších pozemků, které v aktivní zóně nejsou, se soukromým vlastníkem se přirozeně nabízí. Jednou z podmínek této směny je však vynětí městských pozemků z aktivní záplavové zóny, které vyžaduje terénní úpravy," vysvětlil místostarosta Berouna Michal Mišina.

Stavba parkoviště na původním plánovaném a vzdálenějším místě by znamenala oproti parkovišti blíže cesty navýšení nákladů o ně kolik milionů korun, a to z důvodu vynucených investic. „Lávka přes řeku Litavku do centra by stála minimálně pět milionů korun. Delší příjezdová cesta by stála milion až dva. Výše těchto investic je odhadem výrazně vyšší než cena prováděných terénních úprav," vysvětlil Michal Mišina.

Aby mohlo město zažádat o vyjmutí pozemků z aktivní záplavové zóny, musí do konce vegetačního období zajistit vykácení náletových dřevin a upravit nivelitu svých pozemků zvýšením úrovně terénu o 20- 70centimetrů. „Už jenom odstraněním divoce rostoucích dřevin snížíme riziko povodní, voda bude lépe odtékat a nebude hrozit přetékání protipovodňových zábran, které nebyly na tento porost dimenzovány," vysvětlil místostarosta Berouna.

Výstavba nového parkoviště Na Podole bude finančně náročná. Pracovníci berounské radnice proto budou hledat vhodné dotační tituly, kterých je podle vyjádření místostarosty města v současné době dostatek.

„Část pozemků Na Podole je územním plánem určena pro dopravní stavby, ale plánovaná směna pozemků si vyžádá jeho změnu.

Pokud půjde všechno podle našich představ a získáme souhlas zastupitelstva, mohli bychom letos zahájit projektovou přípravu a v příštím roce se pokusit stavbu parkoviště zahájit," uzavřel místostarosta Michal Mišina.