Uzavření parkoviště, které se nachází v prostorách bývalého autoparku a kde velmi často odstavuje své vozidlo i přes 400 řidičů, avizoval soukromý majitel pozemku už od první poloviny letošního roku.

Lidé, kteří pracují v Praze a v Berouně a svůj automobil nechávají stát na parkovišti v areálu bývalých kasá-ren, budou po jeho uzavření muset řešit velký problém. Kde v Berouně zaparkovat tak, aby to příliš nezatížilo rodinný rozpočet.

„Na tom parkovišti nechá-vám stát auto každý všední den, dělám v Praze. U vjezdu na parkoviště je cedule s upozorněním. Zatím nevím, kde budu automobil potom nechávat. U archivu i na bý-valém autobusovém nádraží je stále plno a platit za parkování? Na to fakt nemám,“ poznamenal k ukončení provozu velkého bezplatného parkoviště v Berouně Adam Neduživý.

Jako nejpřijatelnější náhrada připadá v úvahu P+R parkoviště u vlakového a autobusového nádraží. Za celodenní stání zde řidiči zaplatí dvacet korun. To představuje pro člověka pra-cujícího v Berouně částku zhruba 400 korun za parko-vání měsíčně. Parkoviště má ale omezenou kapacitu, a to 185 míst. Mnohým lidem tak nezbude nic jiného, než sáhnout do peněženky o něco hlouběji a použít některé z parkovišť s hodinovou sazbou.

Nejlevněji vychází parkoviště u budovy policie, které je pro veřejnost k dispozici od 8 do 16 hodin za pět korun na hodinu. To znamená kolem 45 korun při osmihodinové pracovní směně. Za měsíc tato částka už ale naroste na 900 korun. Kapacita parkoviště je také pouze 75 míst, což znamená, že stačí tak akorát potřebám zaměstnanců budovy.

Další z nejlevnějších míst pro parkování najdou řidiči na městském parkovišti s názvem Boškův statek. To má kapacitu 155 míst. První hodina vyjde řidiče na deset korun a za každou další zaplatí 15 korun. Za osm hodin to je už 115 korun.

„To je vážně bezohlednost vydělávat takhle na lidech. Parkoviště jsou služba veřejnosti a měla by být zdarma,“ poznamenala Marcela Pokorná.

PARKOVACÍ KARTA

Lidem, kteří do Berouna dojíždějí denně, se tak vyplatí měsíční, čtvrtletní či celoroční parkovací karta. Celoroční parkování by je s ní vyšlo kolem deseti tisíc korun.

Mnozí řidiči ale budou chtít ušetřit a další problém tak bude muset řešit město Beroun. Řidiči pravděpodobně začnou odstavovat svá auta do okolních ulic a sídlišť.

KONTROLY ULIC V OKOLÍ

„Budeme v nich pravidelně kontrolovat dodržování pravidel parkování. V případě, že se bude jednat o lidi, kteří pracují v Berouně, počítáme pro ně s parkovištěm Na Podole, kde by mělo stát celodenní parkování dvacet korun,“ upozornil místostarosta Berouna Michal Mišina na možnou budoucí variantu levného parkování. Na tomto P+R parkovišti by mělo být 380 míst ke stání.

INTEGRACE = ŘEŠENÍ?

Vedení města nechce mít z centra Berouna parkoviště pro Prahu, která si problém s parkováním vyřešila na úkor okolních měst.

„Od příštího roku je na spadnutí integrovaná doprava. Věřím že společně s integrací dopravy přejde řada motoristů na veřejnou dopravu,“ uvedl berounský starosta Ivan Kůs.

Parkovací dům U Černého koně: Po-Pá: první půlhodina 10, první tři hodiny 15, pak 50 Kč, Ne a svátky: 2 Kč/h. 158 míst


P+R u nádraží: denní sazba 20 Kč/24 h. 185 míst

Husovo náměstí: 15 Kč/ 30min. první hodinu, pak 50 Kč/h. 93 míst

Kasárna IKnihovna: 5 Kč za 30min. první hodinu, pak 20 Kč/h. 118 míst

Boškův statek: prvních 30 min. 5 Kč, první hodina 10, další 15 Kč; 155 míst

Nám. M. Poštové: prvních 30 min. 10 Kč, první hodi-na 20, pak 35 Kč, 22 míst

Medicentrum: prvních 30 min. 10 Kč, první hodina 20 Kč, každá další 35 Kč 47 míst