Město na letošní rok obdrželo celkem jednačtyřicet žádostí o dotace na kulturní akce. Přihlásili se o ně stálí i noví žadatelé, kteří pro sebe celkově požadovali částku přesahující 2,7 milionu korun. Město má ale k dispozici pouze 1,4 milionu. Žádosti posuzovala nejprve komise pro kulturu a kulturní dotace, poté městská rada. U žádostí o dotace nad 50 tisíc korun kulturní komise neměla lehkou práci. Žadatelů bylo hodně a všechny jejich požadavky nemohla uspokojit.

Také čtěte: Prasata způsobují škody na majetku

Její první návrh na přidělení dotací městská rada neschválila. Komise z návrhu vyškrtla některé subjekty, které město dlouhodobě podporovalo. Což by ohrozilo jejich další existenci. Dále se členům rady nelíbilo, že dva projekty by na návrh komise získaly třetinu celého objemu vyčleněných prostředků. Rada města vrátila materiál komisi k přepracování.

„Rada poukázala zejména na skutečnost, že řada etablovaných, tradičních, dlouhodobě městem podporovaných a berounskou kulturu obohacujících projektů kulturní komise odmítla podpořit a do návrhu na udělení grantů je nezařadila. Mezi takto odmítnutými projekty byl i pěvecký sbor Slavoš," vysvětlil tehdy důvod vrácení návrhu starosta Ivan Kůs.

Komise pro kulturu a kulturní dotace ale odmítla návrh přepracovat a nadále stála si za svým stanoviskem.

Pro urychlení celého grantového procesu proto radní města Berouna na jednom ze svých zasedání uložili odboru školství a volnočasových aktivit vytvořit pracovní skupinu. Ta měla přepracovat původní návrh komise kultury na rozdělení dotací na kulturní činnost v souladu s platnými pravidly dotačního programu.

Návrh této pracovní komise nakonec městskou radou prošel a na březnovém veřejném zasedání ho schválili i berounští zastupitelé.

„Jsem velmi rád, že jsme rozdělení kulturních dotací nad padesát tisíc korun schválili. Je dobře, že byly uspokojeny nové subjekty i ty, které jsou už dlouhodobě ve hře. Myslím si, že Beroun je malý na to, abychom si dovolili jakési laškování, že některým tradičním projektům nevyhovíme. Postavit je před problém, že od města nic nedostanou, by asi nebylo správné," poznamenal k rozdělení dotací starosta Berouna Ivan Kůs.

Více než sto tisíc pro Metro Club Beroun

Jak dále uvedl, musí se někteří žadatelé o peníze z rozpočtu zamyslet, a příště své projekty lépe připravit.

Kulturní granty větší než 50 tisíc korun tak na letošní rok získal projekt Metro Club Beroun, a to 120 tisíc korun, Kruh přátel huby Beroun dostal 56 tisíc korun. Lomikámenu město poskytlo na projekt v Jiné Kávě 109 tisíc korun, Miloš Kebrle dostal na Celoroční cyklus kulturních pořadů ve městě Beroun částku 230 tisíc korun. Projekt Modrej Beroun město podpořilo 63 tisíci korunami, na kulturní pořady pro nejmenší pořádané Rodinným centrem Slunečnice přispěje 50 tisíci. Smíšený pěvecký sbor Slavoš Beroun, který měl původně odejít s prázdnou, dostane na svou letošní koncertní činnost 59 tisíc korun. Na Grandprix Beroun 2017, který už tradičně organizuje Tomáš Vintr, město uvolnilo částku 79 tisíc korun a na projekt Stranou Evropští básníci naživo téměř 79 tisíc.

„Je dobře, že město podpořilo kulturními granty i subjekty jako je pěvecký sbor Slavoš a další tradiční větší projekty. Kulturních akcí je v Berouně hodně, a to je dobře. Lidé aspoň nesedí doma nebo v hospodách. Každý má šanci si vybrat, co mu dělá dobře," poznamenala Jiřinka Pešková z Berouna.

Nepřehlédněte: Do Lochovic se sjeli nejlepší recitátoři Berounska

Schválení kulturních grantů do 50i tisíc korun, je v kompetenci městské rady. Ta by o jejich rozdělení měla rozhodnout do konce měsíce března.