Zástupci města připravují další projekt. Bude se týkat ulic Vilová, Dlážděná, Nerudova nebo parkoviště ve Fügnerově ulici.

Zástupci města připravují potřebné podklady. „Souhlasíme se zněním smlouvy o dílo, podle které bude vypracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci zmíněných ulic,“ sdělil místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík. Parkoviště ve Fügnerově ulici bylo do projektu zařazené díky finančním prostředkům, které se daří získávat výběrem z parkovacích automatů. Ty jsou v provozu v centru města od začátku roku společně se zavedením nového parkovacího systému.

Hořovičtí jsou toho názoru, že peníze vybrané za parkování, by měly být použité ve prospěch řidičů. Proto budou vložené do nových parkovacích míst.