Začátkem června 14 předškoláků spolu s paní učitelkou Rokovou a Kaufmannovou prožilo příjemný týden uprostřed přírody křivoklátských lesů, neboť se zúčastnili zotavovacího pobytu ve Šlovicích. Hráli různé hry, učili se samostatnosti, ale hlavně podnikali poznávací výšlapy do okolí.
Ve středu 18.6. se zástupci školy zúčastnili slavnostního vyhodnocení Olympijského víceboje aneb Česko sportuje v sídle Českého olympijského výboru v Praze. Mezi školami do 200 žáků jsme obsadili 2. místo a získali jsme 20 000,- Kč na sportovní vybavení pro svou školu. Odměnou pro nás bylo i milé setkání s předsedou ČOV Jiřím Kejvalem a patronem soutěže olympionikem Vavřincem Hradílkem.
Pozadu nezůstali ani žáci prvního ročníku a v prostorách hořovického zámku, kam je zdarma odvezl malý obecní autobus, byli pod vedením své třídní paní učitelky Mgr. Jany Eiseltové slavnostně pasováni na čtenáře. Tento hezký obřad pro ně připravily pracovnice městské hořovické knihovny.
Nečekali jsme jenom na to, až nás někdo pobaví, ale dokázali jsme, že umíme bavit sami sebe.
2. oddělení školní družiny pod vedením paní vychovatelky Dáši Ksandrové nacvičilo a v Lidovém domě sehrálo pro své kamarády a pro děti z naší mateřské školy hru Zvířátka a Petrovští.
Vlastnoručně namalovali i kulisy. Stejně tak jako páťáci, kteří s paní učitelkou Mgr. Pavlou Komínkovou v posledním školním týdnu vystoupili ve školní družině s pohádkovým představením Dva tovaryši. Před tím jej pilně nacvičovali v hodinách českého jazyka, při informatice zase vytvářeli plakáty a natáčeli videoklipy.
Teď už nás čeká jenom letní prázdninová pohoda a mnohé děti pochvala za hezké vysvědčení.


Marie Ernestová, ředitelka ZŠ a MŠ Zaječov