„Nechce se mi věřit, že se zde před bývalými kasárnami scházíme již dvacátým devátým rokem. Moc mě těší, že i letos jste absolvovali mnohdy dlouhou cestu k nám do obce, do míst, kde jste strávili několik roků svého mládí,“ vzal si jako první slovo starosta Zaječova Vladimír Havlík.

„Vaše životní vzpomínky s vámi sdílíme s velkou úctou a obdivujeme váš nadhled, přátelství a sílu, s jakou jste se dokázali s nepřízní osudu vyrovnat,“ dodal starosta a všem přítomným Pétépákům popřál pevné zdraví a zasloužený odpočinek.

Po něm dostal slovo Vladislav Bláha, který je předsedou spolku bývalých příslušníků PTP a vojenských táborů nucených prací. „Uplynul rok a znovu se ve Svaté Dobrotivé setkáváme. Jsme u pomníku, který byl odhalen 4. října 2001 na paměť 52. pomocného technického praporu. Tehdy bylo na 60 tisíc mužů internováno. A místo výcviku obrany vlasti pracovali na stavbách, fárali do dolů a byli to především synové sedláků, živnostníků a takzvaných politicky nespolehlivých lidí,“ uvedl Vladislav Bláha.

Ten poté připomněl historii vzniku Svazu PTP. Zmínil i první snahy o jeho založení uskutečněné během Pražského jara. To ale utnul vpád okupačních vojsk v srpnu 1968. V závěru poděkoval za organizaci akce i během pandemie.

„Devadesátiletí kluci“

Po něm promluvil Richard Smola, který u PTP sloužil od října 1951 až do úplného zrušení praporů. Ve své řeči hlavně poukázal na čas, který od padesátých let značně postoupil. „Myslím, že celou historii vám řekl již můj kamarád Vladimír Bláha. Když se tak dívám, tak jde vidět, že Pétépáků už hodně ubylo. Není divu, protože už jsme v průměrů devadesátiletí kluci. Rád bych poděkoval za uskutečnění tohoto setkání, které je důstojnou vzpomínkou na to, co jsme prožili. Nicméně dívejme se hlavně do budoucnosti,“ pronesl Richard Smola.

Nezapomněl poděkovat ani přítomným zástupcům armády. „Jejich vztah k nám je úplně jiný, než byl tenkrát. Tehdy to ale byli jiní lidé,“ dodal s tím, že si přeje, aby se u pomníku ještě několikrát setkali.

Po proslovech následovala modlitba vedená hlavním kaplanem Jaroslavem Knichalem. Přítomní si poté vyslechli slovenskou a českou státní hymnu. Po pietním aktu se všichni ubrali do místního kulturního domu ke společnému setkání a obědu.

Místní 52. pomocný technický prapor byl zřízen 1. září 1950 v prostorách kláštera Svatá Dobrotivá. V praporu sloužilo 950 mladých mužů, kteří v něm setrvali až do roku 1954. Toho roku reorganizace armády Pomocné technické prapory zrušila. Přitom takováto forma služby v armádě neměla oporu jak v tehdejších československých zákonech, tak ani těch mezinárodních.