O sloučení Mateřské školy Vrchlického a Mateřské školy Pod Homolkou rozhodli zastupitelé defakto na červnovém zasedání. Upozornila na to na posledním zasedání také starostka města Beroun Soňa Chalupová (ODS). Ta zároveň připustila, že kdyby v ruce měli zastupitelé dokument o demografickém výhledu a potřebě míst ve školkách a školách, zřejmě by se nevedla nad sloučením školek taková diskuze.

„Jeho výsledky jsou velmi podstatné nejen pro tento akt sloučení zmíněných mateřských škol, ale tento materiál obsahuje i demografický výhled a potřebu míst ve školkách a školách, a to až do roku 2030. Chápu, že kdybychom měli v červnu hotový již tento materiál, tak by diskuze nad sloučením nebyla taková, jaká je teď,“ uvedla starosta Soňa Chalupová.

Opoziční zastupitelé si ale o celé situaci mysleli něco jiného – někteří v něm neviděli dostatečně silné argumenty pro sloučení, podle jiných se jedná o ústupný manévr vedení berounské radnice. Ta odmítla na základě doporučení konkurzní komise jmenovat ředitelkou Hanu Hrabákovou, jež uspěla v konkurzním řízení a do té doby také mateřinku vedla.

„Obávám se, že to, co zde máme na stole, je v podstatě ad hoc snaha řešit situaci v Mateřské škole Vrchlického známou metodou: Není člověk, není problém,“ nechal se slyšet opoziční zastupitel Luboš Zálom (Lepší Beroun) s tím, že centralizace není ten správný směr. „Tento stát si s centralizací užil své a po třiceti letech bychom se k tomu asi neměli vracet. Centralizace vždy vede ke stagnaci,“ dodal.

„Navýšení kapacit je i jedna z věcí sloučení mateřských škol. Důvodů je však více. Chci ubezpečit, že vedení města bude základním a mateřským školám věnovat velkou pozornost, protože je to jeden z důležitých cílů nejen našeho města. Zvýšenou pozornost budeme školám a školkám věnovat nejen z hlediska kapacity, ale i z hlediska kvality výuky,“ poznamenal místostarosta Dušan Tomčo.

Podle starosty Soni Chalupové vedení radnice rozhodně nemá cíl vytvořit ve městě jednu velikou organizaci, která by spravovala jednotlivé školy a školky.

Petice

Proti kroku sloučení zmíněných mateřských školek se ozvali někteří Berounští obyvatelé, a to formou petice. Tu zorganizovala Zuzana Machová. Pod petici se jí nakonec podařilo sehnat 314 podpisů. Peticí se zabýval Městský úřad Beroun, když následně bylo zjištěno, že čtyřicet podpisů je od lidí nemající trvalé bydliště v Berouně. Vedení radnice petici vzalo na vědomí bez jakéhokoliv stanoviska, s tím, že o ni rozhodne až zastupitelstvo. To nakonec většinově rozhodlo o sloučení mateřinek.

Omluva

Na zasedání zastupitelů dorazila i autorka petice Zuzana Machová. Ta ve svém diskuzním příspěvku sdělila zastupitelům svůj pohled na věc a poté v samotném závěru vyzvala místostarostu Dušana Tomču k omluvě. Podle jejího tvrzení se místostarosta choval nevhodně na červnovém zasedání, když se projednávala situace v Mateřské škole Vrchlického.

„Požaduji, pane Tomčo, omluvu za vaše nevhodné chování, kdy jste křičel na občanku města Beroun,“ nechala se slyšet Zuzana Machová. „Nejsem si vědom toho, že bych se choval nevhodně nebo nedůstojně. Čili moje odpověď je v tuto chvíli taková, že omluvu nezvažuji,“ řekl Dušan Tomčo.