„Této události se zúčastní zástupci města, Českého svazu bojovníků za svobodu a České obce legionářské," uvedla starostka Berouna Šárka Endrlová. Ve středu, tedy v den státního svátku, pak můžete navštívit zrekonstruovaný řopík u berounského autobusového nádraží. Pro veřejnost bude otevřený od 10:30 do 17 hodin. „Tento bunkr společně s bunkrem u silnice směrem na Vráž mohou zájemci navštívit vždy poslední sobotu v měsíci, a to už do září vždy od 10:30 do 18 hodin. Bunkry budou otevřeny letos ještě 28. října do 16 hodin.