„Nelze zpět instalovat, co zde bylo namontováno před nehodou, protože to z technického hlediska není možné," tvrdí zástupci Ředitelství silnic a dálnic. Upozorňují tak na to, že původní instalace záchytného systému ve verzi ocelových svodidel 
v současné době již nevyhovuje technickým normám.

Zároveň dodávají, že po jednáních se soudními znalci je důležité posoudit statiku mostu i rozmístění betonářské výztuže. „A to tak, aby nové kotvení svodidel bylo plně funkční. V současné době se vypracovává projektová dokumentace a statický přepočet," konstatovala za Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Podle posledních informací Berounského deníku směřuje ŘSD opravu poškozených svodidel na D5 na měsíc září. Přitom k opravám mělo dojít už 
o měsíc dříve, kdy se zástupci ŘSD rozhodli uvést svodidla do původního stavu. Za tuto variantu by ŘSD zaplatilo 320 tisíc korun.

„S probíhající zakázkou jsme současně prověřovali legitimnost daného postupu konzultacemi se stavebním úřadem. Pokud bychom se na stavební úřad obrátili s požadavkem na schválení postupu provedení opravy, stavební úřad by tuto závadu klasifikoval jako větší poškození. 
Z toho důvodu byla původní zakázka zrušena před podpisem smlouvy," vysvětlila Nina Ledvinová.

V místě poškozených svodidel musí řidiči snížit rychlost na 80 kilometrů za hodinu. Bezpečnost zde zajišťují betonové zátarasy.