Zdroj informací, ale i zábavy a komunikace číslo jedna. Tak vnímá internet stále více žáků a studentů. Průzkum jednoho z telefonních operátorů zjistil, že na něm většina z nich tráví svůj volný čas. Téměř třicet procent z nich jej považuje za hlavní náplň svého volného času.

Internet je hlavním zdrojem získávání iformací

Pro 71 procent studentů je současně hlavním zdrojem získávání informací. K internetu se připojují většinou doma (95 procent z nich) nebo ve škole (téměř 80 procent) a jsou na něm skoro každý den. Bezmála 80 procent dotázaných se k internetu připojuje dokonce několikrát denně.

„V naší škole využívají žáci internet od šesté třídy v rámci výuky. V předmětu informatika se seznamují s programem word i excel. Děti mají k dispozici i výukové programy k vyučovacím předmětům. Prvňáčci si na počítačích tak mohou procvičt prvouku i matematiku a druhý ročník se může na počítačích zdokonalovat nejen v chemii, ale v rámci vyučování zpracovávají projekty propojené například se zeměpisem a informatikou,“ uvádí zástupkyně ředitele liteňské školy Ema Malá a dodává, že internetovou třídu navštěvují žáci i při získávání informací k dalšímu studiu. To jim umožňuje program pro volbu povolání. Velký zájem mají děti z liteňské školy i o zájmové kroužky se zaměřením na informatiku.

Celkem čtyři počítačové třídy patří do vybavení 1. Základní školy v Hořovicích. „Ve dvou třídách je k dispozici dataprojektor, který umožní přenos informací z počítačů na velkou plochu. Další dvě třídy jsou vybavené interaktivní tabulí, která přináší žákům rozšířené možnosti při práci s počítači,“ popisuje ředitelka školy Eva Krištufová. „Hodiny informatiky jsou spojené s vyučovacími předměty a děti mají možnost počítače využít
i v rámci kroužků,“ popisuje ředitelka školy Eva Krištufová.

„V rámci státního projektu jsme získali pro naši školu deset počítačů. Od té doby jsme měli možnost doplnit počítačovou třídu o dalších pět počítačů. Jejich kapacita však nesplňuje požadavky naší školy.

Kvůli velkému zájmu pedagogů i žáků je třeba vytvářet složitý systém, aby bylo možné vyjít vstříc všem třídám,“ konstatuje ředitelka hostomické školy Jiřina Walterová. Zájmové kroužky v této základní škole však chybí.

„S nabídkou vedení kroužků pro první i druhý stupeň školy jsme oslovili rodiče našich žáků, prozatím se nám nnepodařilo nikoho získat,“ konstatuje ředitelka školy, podle které by odborník pro kroužek informatiky z řad veřejnosti byl jedině přínosem.
Studenti čas na internetu věnují především chatování a různým komunitním webům nebo vyhledávání nejrůznějších informací. Na chatech nebo komunitních webech tráví děti i studenti často více než tři hodiny denně.

Středočeši mají prim v poslechu hudby

V porovnání s ostatními regiony se Středočeši častěji věnují také poslechu hudby či internetového rádia.
Český statistický úřad uskutečnil ve druhém čtvrtletí 2007 celorepublikové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Šetření se zúčastnilo 9907 obyvatel ve věku 16 a více let.

S přibývajícím věkem zájem o internet klesá

Zaznamenány byly značné rozdíly v používání internetu podle věku a vzdělání. Nejvíce internet využívají studenti - 93 procent studentů jsou uživatelé internetu, osoby ve věku 16-24 let (82 procent) a jednotlivci s vysokoškolským vzděláním (80 procent). S přibývajícím věkem počet uživatelů internetu klesá. 86 procent uživatelů internetu jsou pravidelní uživatelé. To v praxi znamená, že tito lidé se na internet připojí alespoň jednou týdně.