„Již v minulosti jsme se snažili vymyslet, jak užít náš ‚Domeček‘ k dalším tvůrčím aktivitám. S učitelkami nás letos napadlo, že společně připravíme tvořivá stanoviště včetně májky,“ říká ředitelka Jitka Marešová.

I přes nepřející počasí, které minulý čtvrtek vládlo, byla účast rodičů víc než hojná. A protože je odloučené pracoviště školky ve Vrchlického ulici v kompletní rekonstrukci, kdy tamní děti dostaly dočasný azyl v prostorách sousedící základní školy na Závodí, dostali „Vrchličtí“ zvláštní přivítání.

Program začal velikonočním vystoupením dětí ze školky Vrchlického pod vedením učitelky Dagmary Pařízkové. Další vystoupení ve folklórním stylu předvedly děti Písničkové třídy, které vedla učitelka Květa Nejedlá, a závěr patřil dětem z Hudebně pohybového kroužku s učitelkou Vladimírou Říhovou. Společně si potom všechny děti zazpívaly písničku, jíž už snad jaro opravdu přivítaly.

Letošní jarní workshopy pro děti byly financovány z dobrovolného příspěvku při vánočním rozsvícení Domečku. Výtěžek z této akce bude opět věnován na následující setkání rodiči s dětmi. „Náš Domeček se opět otevřel tentokrát s prodejem velikonočních ozdob a výrobků, které ve svém volném čase vyrobily samy učitelky a asistentky školy. Největší úspěch měly opět perníčky. Tímto bych také chtěla poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří se podíleli na uskutečnění tohoto setkání,“ dodala Marešová.

Ve školce též zavzpomínali na zesnulou ředitelku Jitku Haklovou, která zemřela minulý rok v srpnu.