„Jde o dvouleté kombinované studium, v kterém si studentky, které v minulosti složily maturitní zkoušku na jiné škole, dodělávají maturitu z pedagogiky a odborné výchovy. Tím si doplňují kvalifikaci, aby například mohly pracovat jako učitelky v mateřských školách nebo také v družinách při základních školách,“ upřesnil ředitel školy Jaroslav Šturc.

Celkově letos na škole maturovalo 274 studentů. „Mohu potvrdit, že v letošním ne moc jednoduchém školním roce zhruba 90 procent našich studentů maturitu úspěšně složilo. Zkoušky byly srovnatelně náročné jako v minulých letech,“ doplnil ředitel.

Bilance uplynulého pandemického školního roku nemusí být vždy negativní. „Musím podoktnout, že pandemií poznamenaný rok nebyl jednoduchý pro nikoho z nás, ani pro studenty, rodiče či učitele. Bylo to hodně specifické, ale zvládli jsme to. Přineslo to i pozitiva, kdy se například pedagogové více sblížili s výpočetní technikou. Určitě se ale online výuka nedá srovnat s tou prezenční,“ konstatoval Šturc.

To, že letos studenti maturity skládali i přes stižené podmínky a nedostali zkoušky úředně, vidí ředitel jako důležité a správné rozhodnutí. „Určitě je lepší, že tu maturitu letos dělali, protože by si to nesli prakticky celý život, že to tehdy dostali úředně,“ dodal.