O hudební doprovod průvodu k pomníku se postarala dechová kapela Berouňačka. Pěvecký soubor Slavoš poté v závěru zazpíval několik lidových písní. Přítomní si v úplném závěru vyslechli i státní hymnu, kterou taktéž zazpívali členové sboru.

V úvodu krátkého setkání jednotliví představitelé položili věnce k Pomníku padlým v 1. světové válce. Slova se poté ujala starostka Berouna Soňa Chalupová. „Drazí přítomní, kdo jste si dnes v tento krásný předvečer našli čas a přišli sem na berounské náměstí, abychom si společně připomněli 103. výročí založení Československé republiky. Republiky, která v tuto chvíli již neexistuje, ale dala nám demokratické podklady ke vzniku samostatných států Čechů a Slováků. Demokracie nám za tu dobu vydržela relativně dlouho. Byla ale také nesvobodnými režimy přerušena taktéž dlouhou dobu. Můžeme říct, že máme štěstí, protože vlastně žijeme v nejdelším období demokratického vývoje českého státu a buďme za to rádi,“ řekla na úvod starostka.

Nato Soňa Chalupová za město převzala od Jana Součka, předsedy jednoty Československé obce legionářské Beroun, ocenění za aktivní podporu legionářů. „Jménem naší organizace děkuji městu Beroun za dlouholetou podporu a doufám v stejně úspěšnou budoucnost,“ řekl předseda a předal ocenění dojaté starostce, která za něj vřele poděkovala a zdůraznila, že jako národ jsme legionářům vděčni za mnohé.

Slovo poté dostal podplukovník Petr Mrázek, který jménem Českého svazu bojovníků za svobodu pronesl krátký projev. „28. říjen 1918 je datum symbolizující vznik moderního československého státu, kdy jsme vzali svůj osud opět do vlastních rukou. Náš stát sahá hluboko do historie a je jedním z nejstarších státních útvarů v Evropě. K dnešnímu výročí bych rád vyzvednul zásadní roli našich legionářů a přidal k tomu státnickou roli prvního prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka. Právě jeho zásluhou byly naše první zákony svobodného státu včetně ústavy koncipovány na republikánském, a tedy občanském principu. Naše republika byla tak svobodným ostrovem a zemí všech občanů. To je princip, na němž se musí stavět i dnes,“ řekl předseda, který ve své řeči také povznesl významnost řady národních spolků, které udržovaly a dále udržují bohatý společenský a rodinný život. „Zde cítíme kořeny silného vztahu k vlastní zemi,“ dodal Mrázek.