Po dvou letech omezení, která přinášela pandemie Covid 19, se mohly letos uskutečnit i některé lokální tradiční hromadné úklidové akce, které v posledních dvou ročnících nebylo možné pořádat. Jedna taková proběhla v oblasti Velké Ameriky. Zúčastnilo se jí 50 osob, které celkem sesbíraly 600 kg odpadu. A sice toho nejhnusnějšího – po covidové době se v jenom z nejkrásnějších míst Českého krasu nashromáždili tisíce použitých roušek, vlhčených i nevlhčených kapesníčků, pak také plechovek a obalů od svačin.

Ze slavnostního uvedení nových linek Městské hromadné dopravy v Berouně.
PODÍVEJTE SE: V Berouně fungují nové městské autobusové linky

Do úklidů se stále častěji zapojují školy. „Učitelé uklízení mohou vhodně zapojit do výuky a přidat i další témata, spojená například se samotným vznikem odpadu a jeho předcházením. Motivací mnoha z nich je lety prověřený a fungující výchovný efekt, který úklid v praxi na děti má, a pomoci jim mohla i nabídka doprovodných aktivit,“ říká Veronika Andrlová z Českého svazu ochránců přírody, koordinátorka kampaně Ukliďme svět.

Podobných úklidových akcí kampaně Ukliďme svět proběhnou v tomto roce ještě stovky. Najít je lze na stránkách www.uklidmesvet.cz, kde lze naplánovat i vlastní akci. Jednotlivci i skupiny dobrovolníků mohou samozřejmě uklízet kdykoliv, i mimo stanovené hlavní termíny.

„Budeme rádi, když v úklidech lidé nepoleví a budou s námi pracovat po celý rok. Také prosím, aby lidé své úklidy registrovali a sdíleli s ochránci fotodokumentaci z akcí. Pomohou tím totiž motivovat další dobrovolníky, “ uzavírá Veronika Andrlová.