„Kontrola byla zaměřená na požívání alkoholu mladistvými osobami. Byla zjištěná jedna podnapilá nezletilá osoba, kterou si následně převzala její matka," konstatovala zastupující velitelka Městské policie Hořovice Světla Dardová.

Hořovičtí strážníci kontrolují noční podniky pravidelně. Navíc průběžně kontrolují dodržování veřejného pořádku a vyhlášek města. Patří mezi ně i obecně závazná vyhláška města Hořovice o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství, kterou zastupitelé města schválili v loňském roce.
Jak zástupci městské policie uvádějí, k jejímu porušování dochází například na Palackého náměstí. Kritickým místem je i autobusovém nádraží. Za porušení vyhlášky strážníci udělují blokovou pokutu do výše jednoho tisíce korun.

V minulém týdnu se zástupci Městské policie Hořovice vypravili v rámci prevence kriminality do hořovických základních škol i za žáky do Komárova. Součástí akce byly i ukázky služebního psa s psovodem.

V pátek ráno čeká hořovické strážníky premiéra, poprvé se vydají společně s Policií ČR do hořovické transfuzní stanice na akci s názvem Daruj krev. Hodlá se k nim přidat i starosta Hořovic Jiří Peřina, který je pravidelným dárcem.