Dotace přesahující částku padesát tisíc korun museli schválit zastupitelé. Návrhy na rozdělení dotací zastupitelům předložily komise. Příspěvky v sociální oblasti přiblížil na čtvrtečním jednání zastupitelů předseda návrhové komise Jiří Vlček. „Režim návrhů komise zůstal stejný jako v loňském roce. Do výběrového řízení se přihlásilo jedenáct organizací se sedmnácti projekty," konstatoval Jiří Vlček. Jak dále uvedl, komise všechny projekty posoudila.

Vycházela přitom zejména z velice podrobných podkladů, které dodal sociální odbor. Komise jednotlivé projekty a organizace ocenila, navrhla částky, které předložila radě. Ta je odsouhlasila. Součet příspěvků přes padesát tisíc korun je v této sociální oblasti 610 tisíc korun, součet zbylých do padesáti tisíc korun je 260 tisíc.

Dotace sportovním, zájmovým a společenským organizacím města prezentoval zastupitel Jiří Vavřička, který společně se starostou Jiřím Peřinou poděkoval zastupitelům za jejich vstřícnost, kdy tyto podklady obdrželi v pozdějším termínu. I komise měla na zpracování návrhu krátký časový úsek, Hořovičtí totiž chtěli zabránit tomu, aby se tyto dotace města schvalovaly až na dalším zastupitelstvu. „To by mohlo být pro některé organizace likvidační," upozornil Jiří Vavřička. „Snažili jsme se co nejvíce vyvážit jednotlivé příspěvky. Zohlednili jsme sportovní výkonnost jednotlivých oddílů, členskou základnu, mládežnickou základnu, počet družstev i oddílů," sdělil Jiří Vavřička.

Hořovičtí rozdělili sportovním, zájmovým a společenským organizacím 2,064 milionu korun. S tím, že zbyla rezerva v přibližné výši 235 tisíc korun, se kterou počítají pro nepředvídatelné události, jako je například postup do vyšší soutěže nebo účast na turnaji.
Oba návrhy na rozdělení dotací města zastupitelé schválili bez připomínek.

Konkrétní rozdělení datací nad 50 tisíc korun v sobotním vydání Berounského deníku.