Jmenuje se „Arteterapie pro lidi se zdravotním postižením" a snaží se jí vybrat dostatek prostředků na roční financování mzdy odborného arteterapeuta.

Arteterapii se Dobromysl snaží – stejně jako řadu dalších aktivit – nabízet lidem se zdravotním postižením zdarma, v rámci sociální služby Denní stacionář.

Aby Dobromysl mohla takto bezplatně arteterapii i nadále poskytovat, spustila kampaň na portálu HitHit. „Vše je založeno na principu crowdfundingu, tj. financování davem. Jednotlivci mohou Dobromysli pomocí této služby skrze portál přispět od stokoruny až po několik tisíc, a v případě, že se organizaci nepovede vybrat cílovou částku – 130 000 Kč – budou všechny zaslané peníze automaticky vráceny na účet majitele," vysvětlila princip této sbírkové akce Pavlína Štochlová z Dobromysli.

Za podporu si každý, kdo přispěje, může vybrat z široké řady odměn, které jsou zacíleny na jednotlivce, pracovní kolektivy i firmy. „Například za příspěvek ve výši 150 Kč je možné získat placku Dobromysli s originálním designem od akademického malíře Cyrila Kozáka, za 450 Kč malou sadu mýdel ze sociálně terapeutické dílny a za 500 Kč dětskou knihu „MUJ!" od berounské malířky Lucie Suché. Pro firmy jsou zase připraveny různé balíčky reklamního plnění, v rámci kterých Dobromysl nabízí například umístění loga na svůj bezbariérový svozový automobil," vysvětlila systém odměn Pavlína Štochlová.