Pokud jste ještě nepodpořili jeden z celkem jedenácti projektů z Berounska, které usilují o finanční podporu od Středočeského kraje v rámci participativního rozpočtu, pak už příliš času nemáte. V pondělí 15. června totiž hlasování končí.

Z Berounska se do hlasování zapojilo celkem jedenáct projektů, čtyři se pak nacházejí v první desítce celkového průběžného hlasování. Třetí místo za projekty Sportovní areál jako místo pro komunitní život ve Slatině (Kladno) a Bike Traily Mayrau ve Vinařicích (Kladno) drží Nižbor, a to s návrhem na rekonstrukci multifunkčního hřiště. Hned za ním následuje projekt spolku Berounská zeleň s názvem Obnova berounských Brdatek – vybudování tůní a lávek. Osmé a deváté místo patří průběžně projektům z obce Bubovice – Doplnění dětského hřiště v Bubovicích, respektive Osvětlení hřiště v Bubovicích.

Středočeský kraj na první ročník participativního rozpočtu vyčlenil 50 milionů korun s tím, že maximální výše podpory jednoho projektu činí 400 tisíc korun. Hlasovat můžete na webových stránkách Středočeského kraje. Každý hlasující má k dispozici pět kladných a dva záporné hlasy. Jednomu projektu je možné dát maximálně dva kladné nebo jeden záporný hlas. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny.