„Především je zde čisto,“ popisují obyvatelé města prostředí kolem odpadových nádob, které jsou nyní zapuštěné do země. Stejný názor mají 
i zástupci Žebráku, kdy podle nich přispěl projekt ke zlepšení prostředí města.

Nebylo tomu tak hned od začátku. Než se lidé naučili správně odpad do podzemních kontejnerů ukládat, stávalo se, že byly nádoby ucpané 
a další odpad se hromadil kolem nich. Tento problém se podařilo zredukovat například informačními letáky, ze kterých se občané dozvěděli, jak správně s odpady nakládat.

Podle zástupců města i nyní dojde občas k situaci, kdy lidé odkládají odpad vedle kontejnerů, nebo do nich ukládají něco, co tam nepatří. „Pokud se nyní tento problém vyskytne, už nedosahuje počátečních rozměrů,“ zmínil starosta města Žebrák Daniel Havlík.

Podzemní kontejnery se 
v Žebráku nacházejí nejen 
u autobusové zastávky u Kulturního klubu, ale také na sídlišti a v ulici Loškovská. Náklady na jejich pořízení dosáhly třech milionů korun. Město Žebrák na projekt získalo dotaci z Operačního programu životního prostředí, 
a to ve výši 2,7 milionů korun. Spoluúčast města tak byla přibližně tři sta tisíc.