Je však veliká škoda, že ze samotných oslav 28. října 1918 v Berouně se dochovaly všehovšudy pouze dvě fotografie - jednou z nich disponuje právě okresní archiv.