V 18. století, kdy Hostomice získaly poprvé titul město, tudy proběhla epidemie tyfu. O necelých sto let na to zase Hostomice stihl jeden z krutých požárů.

Na Hořovicku byl vysoký počet cvočkařů, tedy řemeslníků, kteří dovedli zpracovávat železo a vštěpovat mu potřebný tvar, takovým tradičním výrobkem byly hřebíky nebo cvočky.

Jedním z center těchto dílen byly kromě Hořovic a Běštína právě také Hostomic. Zde ostatně také vypukly během 19. století takzvané cvočkařské bouře, které lze chápat jako vzpouru dělnictva proti vlastníkům dílen.