Například v Berouně byl pro oslavy konce války přichystán bohatý doprovodný program pro veřejnost, ale také promítání v kině pro školy. Veškeré tyto akce ale muselo město zrušit. S tím se ovšem Berounští nesmířili. V den výročí konce druhé světové války zveřejnilo město na svých webových stránkách a sociálních sítí virtuální vzpomínkový akt.

Zdroj: Youtube

„Nechtěli jsme se ale spokojit pouze s tradičním položením květin, a když se nám dostal do rukou dokument, který zachycuje události 8. května 1945 pohledem pamětníka, který byl tehdy žákem druhé třídy, vznikla myšlenka na virtuální vzpomínkový akt. Podařilo se nám z archivu získat i dobové fotografie, které ilustrují tuto událost a člen zdejšího ochotnického spolku Herci 1. generace Jiří Filip, který je i členem naší kulturní komise, dopis přednesl. Děkujeme tímto panu Vladimíru Dvořákovi, který nám s realizací této myšlenky pomohl a video pro nás natočil a sestříhal,“ napsala Deníku mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

V Hudlicích držela mládež při sobě i v  padesátých letech minulého století.
Pohlednice z minulosti: Z historie obce Hudlice po druhé světové válce
Fotografie československý legionářů, mezi kterými bylo i několik občanů z Berounska.
Pohlednice z minulosti: Cesta k samostatnosti Československa nebyla lehká