Život v této oblasti ale bujel již v pravěku a provedené výzkumy a bohaté archeologické nálezy dokazují obydlenost tohoto území již před 150 tisíci lety. Dochovaly se důkazy neolitického i v pozdější době keltského sídliště.

Původ samotného názvu se nedá s jistotou určit. Na jedné straně převládají názory, že obec dostala pojmenování po takzvaných loděnících, kteří v lesích káceli mohutné kmeny stromů, které při příznivé hladině splavovaly po Loděnickém potoku do Berounky a následně do Tetína.

Proti tomu však stojí řada odborníků, kteří se hlásí k verzi, že pojmenování obec získala po potoku, který byl v mrazové oblasti, a tak získal jméno Ledenice, podobně jako Lednice na Moravě. Od toho je už k tvrdému tvaru Lodenice, který místní dodnes užívají, už blízko.

Jediné, co tak zůstává jisté, je to, že Loděnice se užívá v jednotném, nikoliv v množném čísle. Vzpomeňte si na to, až pojedete do Loděnice.