Název by však v reálu mohl skutečně obsahovat jméno jakéhosi Crhy, který sem svůj lid přivedl. Podobně jsou totiž tvořeny i jiné názvy obcí a měst. Jeden příklad za všechny jsou Budějovice, které znamenají ve zjednodušeném vysvětlení Budivojův lid.

Stejně tak může být ovšem název odvozen od nějakého charakteristického podstatného jména. Cerhovice by tak mohly teoreticky vzniknout z označení polního kvítí - chrpy. Nicméně, co je skutečně potvrzené, je první zmínka o trhové vsi Cerhovice, která se objevila na dokumentu krále Přemysla Otakara II. z roku 1275.