Rozsáhlé přestavby nastaly poté, co hutě přešly do vlastnictví Fürstenbergů roku 1860 (huť dostala název Karlo - Emilova). Bylo zrušeno tavení v dřevouhelných pecích a byly zavedeny vysoké pece koksové, byla vystavěna nová slévárna s modelárnou, mechanické dílny a další moderní provozy.

V roce 1880 byla huť prodána vídeňské Real Credit Bank, která založila k řízení všech hutních horních podniků Českou montánní společnost. Od té doby se začíná používat název Králodvorské železárny. Technický rozvoj pokračoval, závod byl elektrifikován, postaveny patnáctitunové Siemens-Martinovy pece, Thomasova ocelárna, dvě další vysoké pece, ale i závodní hotel a závodní nemocnice.

Poslední slavnostní odpich vysoké pece byl proveden 10. března 1987.