Město začíná být specifické svou výrobou berounské keramiky a díky hustým lesům a nerostným ložiskům se v okolí Berouna začíná dařit i těžbě a později těžkému průmyslu.

Velký přerod města nastává za komunistické éry, kdy vznikají největší městská sídliště nebo průmyslové závody. V tomto období prochází přerodem i nádraží, které získává současnou podobu.

Byť byla po revoluci těžká průmyslová výroba značně omezena, například zpracování cementu zůstalo věrné svému městu a funguje zde dodnes.