V roce 1639 byla Liteň vypálena švédskými vojsky. V roce ukončení třicetileté války se obec stala majetkem hrabat z Bubna a Litic. Počátek místního židovského osídlení se klade k roku 1680. V 18. století se na Liteň opět vrátil rod Vratislavů.

Na místě původní valdecké tvrze byl postaven zámek v soudobém pozdně barokním slohu. Po rodu Vratislavů z Mitrovic se majitelem liteňského panství stal rod Daubků, jehož potomci ho drželi ve vlastnictví až do roku 2006, vyjma doby, kdy bylo panství v roce 1948 znárodněno a později vráceno v restituci.

V roce 1838 císař Ferdinand V. povýšil Liteň na městys. V březnu 1850 zámek Liteň koupil Josef František Daubek, mezi roky 18821922 pak byl majitelem velkostatku Liteň Josef Šebestián Daubek. V roce 1885 pak Liteň získala svůj znak, který byl v roce 2018 digitalizován.

V obci se nachází barokní zámek se zámeckým parkem, v němž je Čechovna, která dostala název po otci básníka Svatopluka Čecha, Františku Čechovi, který byl v Litni správcem statku.

Pobyt Svatopluka Čecha, kterému v té době bylo šest let, připomíná pamětní deska, která byla na budově slavnostně odhalena v roce 1925. Poté, co se Jiří Daubek v roce 1931 oženil s Jarmilou Novotnou, stala se Čechovna domovem této významné české pěvkyně. Díky Festivalu Jarmily Novotné dnes barokní klenby Čechovny opět rozeznívá hudba a zpěv.