Mezi přivedenými obyvateli byl šlechtický rod Zdiců a také předek českého kronikáře a pražského biskupa Kosmy Jindřich Zdík, biskup olomoucký, po kterém byly Zdice zřejmě pojmenovány.

Poprvé je obec písemně zmiňována v roce 1148 v souvislosti s knížetem Soběslavem. Ve 13. století se obec dostává do državy pražského arcibiskupství. V roce 1302 král Václav II. uděluje Zdice městu Berounu. Později je král Zikmund Lucemburský připojuje ke královskému panství Točník, k němuž patřily až do roku 1607. Tehdy byly Zdice převedeny ke Královu Dvoru, coby majetku krále, a staly se tak součástí panství až do roku 1848.

Nejvýznamnější je pro Zdice událost, která se datuje k roku 1424, brzy po smrti Jana Žižky. Do Zdic byl svolán tehdy společný sněm a na něm bylo zejména ujednáno, aby sbor zástupců strany pod obojí a pod jednou, se znovu sešel a umluvil o prostředcích k zachování pokoje v zemi. Sněm se konal v hostinci U krále Václava, který dnes slouží jako radnice.

Dne 1. července 1994 byly Zdice prohlášeny městem a v roce 1995 jim byl udělen znak a prapor.