Besídka, která se uskutečnila v úterý 10. května, proběhla ve formě přednášky a praktické části. „Nejdříve se děti prostřednictvím interaktivní tabule seznámily nejen s činností Policie České republiky, ale také například s tím, jak poznat pravého policistu. Některé děti se naučily čísla tísňových linek, jiné si tyto informace jen osvěžily. Společně jsme si poté zkusili simulaci hovoru na tísňovou linku,“ upřesnila Vacherlohnová.

V praktické části se děti rozdělily do týmů, kterým byly předkládány obrázky různých nebezpečných situací, do kterých by se mohli prvňáčci dostat. Společně pak ve skupinkách řešili, jak by se za daných okolností sami zachovali. Na závěr si vyzkoušeli základní výstroj policisty a jako odměnu dostali policejní omalovánky.

Další část preventivního úterního dopoledne proběhla na obvodním oddělení v Hořovicích. Tam na besedu zavítaly děti z hořovické mateřské školy. Kromě prohlídky služebních vozidel si děti také mohly vyzkoušet vytvořit si otisk prstu na památku.