Především má zájem o uchazeče, kteří žijí v regionu – ve Středočeském kraji, a kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání.

„Uchazeči musejí splňovat základní požadavky. Musí být starší 18 let, musí mít státní občanství České republiky, bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, fyzické předpoklady, nejsou členem politické strany nebo politického hnutí a mají ukončené střední vzdělání s maturitou," vyjmenovala požadavky policie na uchazeče mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková.

Kromě nich patří mezi požadavky i to, že uchazeč nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

„Uchazeči budou podrobeni náročnému přijímacímu řízení, které se skládá z psychologických testů, zdravotních prohlídek a testů fyzické zdatnosti," upozornila Marcela Pučelíková.

Nově přijatí policisté absolvují základní odbornou přípravu pro výkon svého budoucího povolání v rezortních zařízeních Ministerstva Vnitra, během níž získají odborné policejní vzdělání potřebné pro přímý výkon služby.

„Rádi přivítáme mladé a perspektivní jedince se zájmem o atraktivní a mnohdy adrenalinové zaměstnání," dodala policejní mluvčí.