Důvodem této neplánované evakuace byla protitanková mina, kterou na Obvodní oddělení policie v Berouně odevzdal invalidní vozíčkář v rámci zbraňové amnestie.

„S ohledem na ochranu života a zdraví osob, byla budova Územního odboru a Městského úřadu Beroun evakuována. Policista na dozorčí službě obvodního oddělení potom zjistil, že protitanková mina nemá rozněcovač a celou událost konzultoval s policejním pyrotechnikem, který byl k protitankové mině přivolán," uvedla k evakuaci budovy mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková.
Policisté se po vzájemné konzultaci shodli na tom, že lidem v budově nehrozí žádné nebezpečí, protože mina nemůže bez roznětky explodovat a evakuaci budovy ukončili.

Na Obvodní oddělení policie v Berouně potom přijela pyrotechnická služba z expozitury Milovice, která protitankovou minu odborně zajistila a odvezla k následné likvidaci.

„Lidé využívají zbraňové amnestie a odevzdávají na policii různé zbraně a jejich součásti. V rámci našeho okresu zatím nejvíce podobných případů zaznamenali policisté na Obvodním oddělení Hořovice. Policisté z Obvodního oddělení v Berouně řešili podobný případ zhruba před měsícem," upozornila Marcela Pučelíková.
Tehdy dozorčí službě na berounském obvodním oddělení policie přinesl muž ruční granát. K němu byl rovněž povolán policejní pyrotechnik, který zjistil, že granát je funkční, odborně ho zajistil a odvezl k bezpečné likvidaci. I v tomto případě byly budovy územního odboru policie a městského úřadu na nezbytně nutnou dobu evakuovány.

V rámci zbraňové amnestie policisté občany nevyšetřují. Nezjišťují, kde a jakým způsobem k odevzdané zbrani, střelivu nebo munici přišli. Odevzdané zbraně jsou následně podrobeny znaleckému zkoumání v oboru balistiky. Při něm se zkoumá, zda nebyly použity k nějaké trestné činnosti, nebo nebyly ukradeny.
„Důrazně však upozorňujeme všechny občany, aby v případě nálezu výše uvedených věcí neprodleně vyrozuměli policisty prostřednictvím linky 158 a v žádném případě se zbraněmi či střelivem nemanipulovali. Neodbornou manipulací by zbytečně mohlo dojít k ohrožení života a zdraví. Přivolaní policisté nález na místě ohledají a odborně zajistí," upozorňuje občany policejní mluvčí..