Okresy nahradí 26 odborů

Všechny změny souvisejí s reformou policie. Ta počítá se zrušením dosavadních okresních ředitelství; místo nich vzniknou územní odbory. V každém bývalém okrese budou dva – jeden pro vnější služby (spadají pod něj uniformovaní policisté, dopraváci a obvodní oddělení) a druhý pro kriminální policii a vyšetřování. Pro střední Čechy s 12 někdejšími okresy by tomuto konceptu odpovídal počet 24 územních odborů – ve skutečnosti je jich ale je 26. Územní někdejší Prahy-východ a Prahy-západ, v současnosti sloučené pod Prahu-venkov, se totiž rozdělí na tři oblasti: západní, východní (s přesahem na severu k Brandýsu nad
Labem) a jižní. Tyhle změny by ale občané neměli nijak pocítit – služebny či policejní úřadovny, kam jsou lidé zvyklí chodit, se stěhovat nebudou. Pouze pro území v nejbližším okolí Prahy se výhledově počítá se změnami spočívajícími v přemístění z hlavního města přímo do příslušného regionu. Závisejí však na tom, jaké budovy se policii podaří získat.
Zatím se podle Kučery připravuje stěhování do prostor bývalého Mountfieldu v Mnichovicích.

Ředitelé chtěli dojíždět jinam

„K přesunům mě přivedli sami někdejší ředitelé,“ vysvětlil Kučera.
„Nedovedli si dost dobře představit, že by ve stejném působišti jako dřív měli pokračovat v práci s omezenými pravomocemi – a vzhledem k tomu, že v okresech většinou vznikají dva územní odbory, pak také pouze s polovinou podřízených proti dřívějšku.“ A již po měsíci Kučera tvrdí, že změny působiště policejních manažerů považuje za skvělý tah.
„Přicházejí nové podněty, nápady – a jde i to, co ještě v létě nešlo,“ shrnul přínos stěhování vedení policejních týmů. Současně se netají tím, že přesuny vedoucích pracovníků pokládá i za preventivní protikorupční opatření. „Došlo tak ke zpřetrhání určitých vazeb,“ vysvětluje.

S Novým rokem velké změny

Policejní reforma přinese velké změny nejen středním Čechám. Jinde dokonce budou podstatně větší. Ve Středočeském kraji se totiž nemění území, které spadá pod krajské ředitelství. V jiných částech republiky to ale bude jiné. „Od 1. ledna 2009 vznikne celkem osm krajských ředitelství, v rámci jejichž působnosti se vytvoří příslušné územní odbory a současně zaniknou okresní ředitelství,“ vysvětlil náměstek policejního prezidenta pro uniformovanou policii Ivan Bílek. Alespoň prozatím to tak bude. Do budoucna se pak počítá s ustavením šesti dalších celků policejních organizačních struktur, protože policie se bude přizpůsobovat územnímu uspořádání České republiky.
Nový rok ovšem podle Bílka přinese i další výrazné změny. „Bude to odbřemenění policie od zajišťování pořadatelské služby na sportovních utkáních, od zajišťování doručovací služby pro justici a státní správu a od vyšetřování banálních dopravních nehod, při kterých nevznikla zjevná škoda přesahující 100 000 Kč na jednom vozidle a současně nedošlo ke zranění či úmrtí osob. Novinkou bude také povinnost účastníků havárie sepsat sami protokol o dopravní nehodě,“ konstatoval náměstek.

Policejní reforma ve středních Čechách
- Počet manažerských pozic se snižuje o 93
- Dosavadní struktury počítaly se 33 vedoucími pracovníky nejvyšší úrovně, nyní má v kraji působit jen 26 vedoucích územních odborů
- Vzhledem k tomu, že pozice vedoucích pracovníků uvolněné přirozeným úbytkem nebyly už rok a půl znovu obsazovány, nebylo na 7 pozic šéfů územních odborů koho přesunout a kandidáty bylo třeba hledat výběrovým řízením
- S výjimkou plánovaného stěhování v nejbližším okolí metropole veřejnost plánované změny nijak nepocítí – služebny a kanceláře zůstanou na původních místech