Už v loňském roce zahájili sbírku plastových víček od PET lahví.

„Hlavní iniciátorkou je kolegyně z tohoto oddělení, která se prostřednictvím své kamarádky dozvěděla o rodině nemocného chlapce. Jeho osud jí nebyl lhostejný a rozhodla se oslovit ostatní kolegy," uvedla ke sbírce mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková.

Jedenáctiletý Vládík trpí od narození svalovou dystrofií. Finanční prostředky z výkupu víček, které se policistům a dalším lidem podařilo nasbírat, použije rodina na nákup pomůcek, které jsou pro nemocného chlapce velice potřebné ke zkvalitnění jeho života.
Původně byli osloveni ostatní policisté v rámci Středočeského kraje. Byli požádání, aby se do této sbírky připojili a stejně tak to bylo nabídnuto i široké veřejnosti.

„V okamžiku, kdy jsme o této akci informovali prostřednictvím různých médií včetně televizních reportáží, se zvedla mezi lidmi obrovská vlna solidarity. Do Berouna putovala víčka z celé České republiky," upozornila Marcela Pučelíková.

Víčka od plastových lahví posílali do Berouna nejen policisté, ale i civilní zaměstnanci policie, soukromé subjekty a veřejnost.
„V rámci berounského regionu se ke sbírce připojili žáci ze Základní školy Tmaň, Turistický oddíl TJ Lokomotiva Beroun, občané obce Běštín, jejíž starostka místo vstupného na předvánoční večírek v obci vyhlásila jako vstupné sbírku víček," uvedla policejní mluvčí.
Lidé přinášeli víčka na sběrné místo Územního odboru PČR Beroun. Kromě toho lidé a různé organizace a společnosti posílali víčka z různých okresů a krajů v balících. Víčka poslali i lidé z České Třebové.

V médiích proběhlo několik reportáží o nemocném Vládíkovi. Po nich lidé zastavovali policisty z Berouna a předávali víčka přímo jim. Na Obvodní oddělení Beroun přišel dokonce manželský pár, který Vládíkovi přinesl stavebnici Lego a model autíčka.
„Obdrželi jsme i několik dopisů od dětí, které Vládíkovi drží palce a děti z Turistického oddílu TJ Lokomotiva Beroun mu dokonce vyrobily diplom. Ozvali se také lidé, kteří chtěli přispět finanční částkou, těm jsme předali kontakt na Vládíkovi rodiče," uvedla Marcela Pučelíková.

Jelikož kapacita sběrného místa v policejních prostorách byla pro jejich ohromné množství už nedostačující, rozhodli se policisté nasbíranou část víček předat Vládíkově rodině i společně s ostatními darovanými věcmi.
„Ve sbírce však budeme i nadále pokračovat, protože je stále dost policistů a ostatních občanů a organizací, kteří sbírají dál a celou věc podporují. Nově se do sbírky přidají také malí hokejisté z HC Berounští medvědi, kteří nás již v tomto duchu oslovili," upozornila na pokračování sbírky policejní mluvčí.

Sběrné místo zůstává na Územním odboru v Berouně, kam lidé mohou víčka posílat.
„Všem lidem, kteří naší sbírku podpořili a dál podpoří, srdečně děkujeme a vážíme si jejich zájmu. Zároveň si vážíme všech, kterým v dnešní uspěchané době není lhostejný osud jiných lidí, a že se v naší společnosti najde obrovské množství těch, kteří nejen chtějí, ale i pomáhají druhým," dodala policistka.