V zákoně o obcích se píše, že když obec prohraje soudní spor, popřípadě jí vznikne škoda zaviněná jednáním buď vlastních zaměstnanců popřípadě jiných osob, je vyloučeno, aby taková škoda byla odepsána k tíži všech obyvatel a nebyla vymáhána po tom, kdo ji zavinil. . Obec je povinna v souladu s tímto ustanovením a ve spojení s příslušným § občanského zákoníku vymáhat vzniklou škodu po tom, kdo ji způsobil, a to v plném rozsahu. Jak ale určit viníka? Ukázat na něho je poměrně složité. Někdy obce prohrají soud kvůli nedostatku důkazů. A tak jdou náhrady i odškodnění prohraných soudních sporů z městských rozpočtů.

„To je velmi složité. Ten, kdo nikdy nepracoval jako zastupitel města a zejména obce, to těžko pochopí. Drtivá většina těchto lidí to dělá po své práci a dobrovolně. To je ale samozřejmě neopravňuje k tomu, aby páchali nekalé skutky. Prokázat vinu, protože rozhodujete na základě určitých podkladů s nejlepším vědomím a svědomím, je těžké,“ uvedl starosta Berouna Ivan Kůs s tím, že Beroun má celkem jednadvacet zastupitelů a z toho jsou dva dlouhodobě uvolnění. Starosta a místostarosta. „Zastupitel mnohdy rozhoduje na základě určitých podkladů, které posuzuje. Zejména ale naslouchá tomu, kdo ten návrh předkládá, jak ho zdůvodňuje a o co ho opírá. V případě, že v tom všem neshledá nějaké konkrétní pochybení, tak s plnou důvěrou ten návrh podpoří. To, že by měl za nějaké nesprávné rozhodnutí platit nějakou náhradu, nepovažuji za správné,“ konstatoval Ivan Kůs. „Na druhou stranu ale v případě, že se prokáže, že některý ze zastupitelů věděl, že něco nesedí a měl pochybnosti, to je jiná. Nicméně, nechtěl bych, aby byly zastupitelé přímo odpovědní za škodu,“ dodal starosta Berouna.

Například město Beroun v roce 2016 prohrálo letitý spor ohledně skládky Lištice, který se táhne už od starostování Jiřího Bessera. Město musí vyklidit část skládky. Což bude mít dopad na městský rozpočet. Město už vyplatilo finanční kompenzaci za neoprávněné užívání pozemku jeho majiteli, a to ve výši 83 tisíc korun společně s úrokem. Vyklizení skládky bude stát miliony korun, které budou hrazeny také z městského rozpočtu.

Po změně občanského zákoníku každý zastupitel ručí za případné škody způsobené jeho rozhodnutím svým majetkem. V mnoha městech a obcích tak začalo přibývat pojistek odpovědnosti zastupitelů. Velký zájem zaznamenaly pojišťovny po komunálních volbách 2014, a to zejména od větších měst.

„Je zastupitelská demokracie a většina prostě rozhoduje. Odpovím otázkou. Napadlo někoho finančně odměnit ty zastupitele, kteří byli neoprávněně obviněni.

Ve čtyřiasedmdesáti procentech soudy omilostnili komunální politiky, kteří byli z něčeho obviněni,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil. Město Králův Dvůr v loňském roce podalo k soudu žalobu na neplatnost akciové společnosti Centrum Králův Dvůr. Jedná se o určení vlastnictví pozemku v centru města.