Rada města Berouna 
v čele se starostou Ivanem Kůsem se už na začátku letošního roku rozhodla požádat veřejnost o spolupráci vedoucí k odhalení viníků.

Od zveřejnění této výzvy však nebylo podáno orgánům policie státní 
ani městské žádné oznámení týkající se této problematiky. Poškozování majetku veřejného i soukromého vlastnictví
naopak dále pokračuje.

„Přesto, že policejní orgány přijaly vlastní opatření 
k vypátrání pachatelů, potvrzuje se, že řešení této záležitosti je pro policii složité a bez účinné spolupráce s veřejností se problém vyřeší jen obtížně,“ zdůraznil starosta Ivan Kůs.

Proto se vedení města rozhodlo veřejnost v účinné pomoci motivovat finanční odměnou a nyní se berounští radní dohodli i na její výši.

„Ke zvýšení účinnosti výzvy se rada města rozhodla stanovit konkrétní částku, kterou za informaci vedoucí k potrestání pachatele oznamovatel dostane. Jedná se o finanční odměnu ve výši 15 tisíc korun. Projevy vandalismu, se kterými se občané města setkají, lze hlásit městské policii (linka 156) nebo Policii ČR (linka 974 872 700).