Za svoz komunálního odpadu lidé zaplatí stejnou částku jako loni, a to 700 korun na rok a osobu. „Pokud nebude poplatek uhrazen do 90 dnů od jeho splatnosti, bude zvýšen na dvojnásobek," varuje obyvatele vedení města. Přesto se město každoročně potýká s neplatiči.

„Za loňský rok měl vybraný poplatek činit cca 13,5 miliónu korun. Vždy se najdou lidé, kteří poplatek za odpad nezaplatí. Výše dlužné částky se ale každý den mění. Podle toho, jak docházejí platby od neplatičů," uvedla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.


V Berouně musí poplatek za odpad uhradit i fyzické osoby, které jsou majiteli stavby k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není k trvalému pobytu nikdo hlášen. Poplatková povinnost se vztahuje i na cizince, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v Berouně. Do konce května musejí sáhnout do rozpočtu na domácnost i majitelé psů. Ti, co je chovají v bytovém domě, za první zvíře zaplatí tisíc korun, každý další pes je stojí už patnáct set.

Lidé, pro které je jediným zdrojem příjmu důchod, zaplatí dvě stě korun a za každého dalšího psa tři sta. Chovatelé žijící v rodinném domě zaplatí za psa čtyři stovky a je jedno, kolik jich doma mají. Důchodci platí jen sto korun.