Od roku 2013 do letošního roku byla v Berouně neměnná, a sice 700 Kč na občana města na rok. Po rozsáhlé diskuzi bylo na posledním zasedání zastupitelstva nakonec zdražení na rovnou tisícovku odsouhlaseno, kdy se jeho splatnost prodloužila na devět měsíců. „Navrhujeme prodloužit splatnost do 30. září, čímž se snažíme vytvořit prostor, aby početnější rodiny byly schopny částku posplácet,“ uvedla starostka Soňa Chalupová (ODS).

I přesto, že se již třetí rok po sobě Beroun umístil na první příčce v třídění odpadu, které by tak mělo vést k snižování objemu toho směsného, opak je ale pravdou. Navíc statistiky ukazují, že se objem vyprodukovaného odpadu ve městě od roku 2014 prakticky lineárně zvyšuje. Klíčem je tedy tento nárůst zastavit.

V Zaječově používají novou technologii nanofiltrace
Úpravna vody v Zaječově využívá jedinečnou technologii nanofiltrace

Krom již dříve zmíněného problému spojeným s trvalým bydlištěm, v této souvislosti Soňa Chalupová v diskuzi upozornila i na odpadovou turistiku, která směřuje do Berouna. Při inspekci kontejnerových stání ve městě bylo vypozorováno, že ta na více frekventovaných místech většinou odpadky přetékají. „Nejvíce zaneřáděná kontejnerová stání jsou v místech, která jsou průjezdními uzly z okolních obcí, kde je velmi snadné odložit odpad,“ konstatovala starostka. Město se tedy bude snažit pracovat na nástrojích, které by měly odpadové turistice zabránit. „Už jsme uvažovali i o nákupu fotopastí, aby se dalo určit, kde je příčina,“ dodala starostka.

Opoziční zastupitelé vesměs navýšení vnímají jako nutné. Byla otevřena diskuze vedoucí k změně celého systému. „Rozumím, že muselo dojít k nějakému navýšení, protože částka 700 korun tu je relativně dlouho. Otázka je, jestli radnice uvažuje o systému, který by umožňoval snížení poplatku občanům, kteří budou pečlivě třídit, tak jak je tomu například v Unhošti, kde za použití QR kódů dokážou evidovat svozy jednotlivých popelnic a jak lidé třídí,“ řekl zastupitel Martin Veselí (Beroun sobě) s tím, že v rámci tohoto systému lze ušetřit na poplatku až 70 %, což by i motivovalo celkově zodpovědnému nakládání s odpady.

Ilustrační foto.
Školek i základních škol ve Středočeském kraji přibývá, přesto mnohde nestačí

„Při současném systému, který tu máme teď, toto nejde udělat rychle a bezhlavě. Připravujeme sice kroky, ale je to běh na delší trať a v tuto chvíli řešíme změnu zákonu o odpadech a dostáváme se při likvidaci odpadu do hlubokého propadu. Nicméně nikdo nevylučuje, že za dva roky k podobné změně nedojde,“ vysvětlila starostka a slíbila, že radnice bude na nějakém konkrétním návrhu pracovat.